24 marca 2024 / March 24th, 2024
 

Grupa LUX MED partnerem medycznym 17. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego, 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego oraz Ekidenu – Maratonu Sztafet.

28-02-2023 13:02

W tym roku zespoły ratowników LUX MED zadbają o bezpieczeństwo uczestników 17. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego, Ekidenu-Maratonu Sztafet, a także 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego.

Grupa LUX MED od lat promuje aktywność fizyczną i zachęca zarówno swoich Pacjentów, jak i wszystkich Polaków, do podejmowania jej w ramach troski o zdrowie. Objęcie medycznym wsparciem trzech wydarzeń sportowych jest odpowiedzią na potrzebę bezpieczeństwa biegaczy na trasach.

– Uczestnicy sportowych wydarzeń muszą być otoczeni najlepszą opieką na każdym kilometrze trasy. Grupa LUX MED jako partner medyczny będzie czuwać w tym roku nad aż trzema dużymi wydarzeniami. Codziennie edukujemy Polaków, że aktywność fizyczna to pierwszy krok w kierunku zdrowszego i lepszego życia, dlatego bardzo się cieszę, że możemy wspierać takie inicjatywy – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Regularne uprawianie sportu jest działaniem prozdrowotnym, nie tylko w przypadku coraz częściej występujących chorób cywilizacyjnych, ale także przy wspieraniu odporności organizmu.

 

Więcej o Grupie LUX MED

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii COVID – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa LUX MED zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.