24 marca 2024 / March 24th, 2024

Beneficjenci

Biorąc udział w naszej akcji #BiegamDobrze dla Australii w pierwszym kroku zapisów decydujesz, czy zebrane przez Ciebie środki zostaną przekazane Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi lub WWF.

 

WWF Polska jest częścią międzynarodowej organizacji ekologicznej. WWF ratuje zagrożone gatunki, promuje zrównoważone rybołówstwo i rolnictwo, działa na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Misją fundacji jest powstrzymanie degradacji środowiska naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzi będą żyli w harmonii z przyrodą. Dołączając do zbiórki, przekazujemy środki tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Zostaną one wykorzystane m.in. na rehabilitację i ratowanie zwierząt, a po ugaszeniu pożarów odbudowę ich siedlisk. WWF Australia reaguje interwencyjnie na kryzys związany z pożarami buszu i zapewnia długoterminowe plany odbudowy tego, co zostało utracone. Organizacja już rozpoczęła realizację ambitnego planu ratowania i uprawy dwóch miliardów drzew do 2030 roku. Zaczyna się on od posadzenia pierwszych 10 000 pilnie potrzebnych drzew w krytycznym siedlisku koali.

 

 

Polski Czerwony Krzyż to organizacja o ponad 100-letnim doświadczeniu w niesieniu pomocy humanitarnej i rozwojowej społecznościom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych, katastrof oraz konfliktów zbrojnych. Jego siłą jest możliwość kontaktu z całym światem za pośrednictwem bliźniaczych organizacji w 192 państwach. Wsparcie dla Australii przekaże przez Australijski Czerwony Krzyż, który od początku fali pożarów odpowiada na najpilniejsze potrzeby mieszkańców Australii. Dystrybucja wody, paczek żywnościowych i higienicznych, organizacja schronienia i pomoc w odnalezieniu rodziny dla przesiedlonych, a także pomoc psychologiczna to jego działania priorytetowe. Dziękujemy za wsparcie naszej międzynarodowej humanitarnej misji! Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.pck.pl/aktualności.